Porady rehabilitacyjne

Rehabilitacja a gerontologia społeczna

Wielu starszym dorosłym brakuje środków na utrzymanie aktywnych ról w społeczeństwie. Po stronie odwróconej, niektórzy starsi mogą nalegać na kontynuowanie w późnym życiu czynności stanowiących [...]