E-ventures.pl

Zgłoś pomysł

 

Jeśli masz ciekawy pomysł na biznes w Internecie, prześlij do nas ramowy opis projektu (Pobierz formularz zgłoszeniowy projektu - PDF lub DOC). Każdy wniosek jest analizowany pod kątem prawnym, rynkowym i technologicznym przez nasz zespół specjalistów.

Wypełniony i podpisany formularz prosimy wysłać na adres email kontakt@e-ventures.pl

 

Zastrzeżenia Prawne:
 
Zgłaszając pomysł na E-ventures SA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji wniosku/biznesplanu przez spółką E-Ventures SA z siedzibą we Wrocławiu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie drogą elektroniczną na podane w formularzu konto e-mail w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami). Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są prawdziwe.